Ukategorisert

«Trollspeglar» er i sal

Reidun har no sluttført arbeidet med boka «Trollspeglar». Det er ein roman, der vi følgjer hovedpersonen si reise gjennom livet. Refleksjonar i møte med menneske og situasjoner utgjer tyngda i boka, og lesaren vil kunne kjenne seg att i mange…

«Ospesong» er i sal

Etter ein vellukka lansering 7. desember på Galleri Åsun er Reidun Algrøys andre bok i sal. Boka er ei rein diktsamling, og inneheld skildringar av natur og menneskeleg samspel. Her er ein smakebit frå boka. Ny veg Stengsel i gamalt…

Mellom menneske

Hjarteleg velkommen til Reidun Fjereide Algrøy sin eigen stad på nettet, blyantstreken.no. Her kan du lese smakebitar frå Reidun sine dikt og betraktningar i boka «Mellom menneske». Du kan også bestille boka på epost. Husk å skrive antall bøker, fullt…

Smakebitar

Her har vi lagt ut nokre av dikta du finn i «Mellom menneske». Dikta kan nytast og nyttast. Dersom du vil nytte dei til meir kommersielle føremål set vi pris på om du tek kontakt med oss.