Reidun Fjereide Algrøy

Kunstnar

Hjarteleg velkommen til Reidun Fjereide Algrøy sin eigen stad på nettet, blyantstreken.no. Her kan du lese smakebitar frå Reidun sine dikt og betraktningar. Du kan også bestille bøker på epost. Husk å skrive antall bøker, fullt namn og adresse i eposten.

Reidun Fjereide Algrøy er busett vest på Sotra, der hav møter land. Ho har gjeve ut boka «Mellom menneske» som er dikt i nynorsk språkbunad. Reidun er oppvaksen på Sotra, og arbeider som kunstnar. I tillegg til dikt og forteljingar har ho i ei tid drive med skulptørverksemd. Reidun er fascinert over naturen og menneska, og likar å skildre det eine i det andre.

Boka «Mellom menneske» er hennar fyrste bok, og her finn ein mykje livsvisdom gjennom vakre ord og setningar. Ho har også gjeve ut diktboka «Ospesong» og romanen «Trollspeglar».

Smakebitar

Her er nokre av dikta du finn i «Mellom menneske». Dikta kan nytast og nyttast. Dersom du vil nytte dei til meir kommersielle føremål set vi pris på om du tek kontakt med oss.

Åleine

Orda,
ventande,
lengtande
mot ei kjensle.
Kjensle bak attlate dør,
soleis har det vore
– lenge.
Ord og kjensle trivst i lag,
men ofte einsame,
ofte
attlatne dører.

– Reidun Fjereide Algrøy

Saman

Vi lutar oss
mot vinden,
saman,
stør oss
til kvarandre,
fell ikkje
so lett,
når vi er to,
når livet
vert tøft
og sjøen går høgt,
då stør vi oss
til kvarandre

– Reidun Fjereide Algrøy

Val

Då du valde
å gjera det gode,
tende du
ein liten flamme
av varme i mitt sinn.
Livet er skjørt
og kan so lett
gå i stå.
Orda du forma,
gav liv, trøyst
og von.
Takk for at du
valde bort
dei vonde orda,
dei vi alle har
i bagasjen.
Likt eit hus
som kastar lange
skuggar
i lav vintersol,
kan dei vonde orda,
kasta skuggar i
våre sinn.

– Reidun Fjereide Algrøy

Ospesong

Reidun Algrøys andre bok er ei diktsamling, og inneheld skildringar av natur og menneskeleg samspel.

Ny veg

Stengsel i gamalt spor
i elv som alltid har vore,
lagar ny veg gjennom urørd jord,
piplar fyrst berre tåre for tåre.

– Reidun Fjereide Algrøy

«Trollspeglar» er i sal

Reidun har no sluttført arbeidet med boka «Trollspeglar». Det er ein roman, der vi følgjer hovedpersonen si reise gjennom livet. Refleksjonar i møte med menneske og situasjoner utgjer tyngda i boka, og lesaren vil kunne kjenne seg att i mange av situasjonane hovedpersonen møter. Boka er i sal eller kan tingast hos næraste bokhandel.

«Ospesong» er i sal

Etter ein vellukka lansering 7. desember på Galleri Åsun er Reidun Algrøys andre bok i sal. Boka er ei rein diktsamling, og inneheld skildringar av natur og menneskeleg samspel. Her er ein smakebit frå boka. Ny veg Stengsel i gamalt spori elv som alltid har vore,lagar ny veg gjennom urørd jord,piplar fyrst berre tåre for tåre.

Mellom menneske

Hjarteleg velkommen til Reidun Fjereide Algrøy sin eigen stad på nettet, blyantstreken.no. Her kan du lese smakebitar frå Reidun sine dikt og betraktningar i boka «Mellom menneske». Du kan også bestille boka på epost. Husk å skrive antall bøker, fullt namn og adresse i eposten.

Smakebitar

Her har vi lagt ut nokre av dikta du finn i «Mellom menneske». Dikta kan nytast og nyttast. Dersom du vil nytte dei til meir kommersielle føremål set vi pris på om du tek kontakt med oss. Åleine Orda,ventande,lengtandemot ei kjensle.Kjensle bak attlate dør,soleis har det vore- lenge.Ord og kjensle trivst i lag,men ofte einsame,ofteattlatne dører. – Reidun Fjereide Algrøy Saman Vi lutar ossmot vinden,saman,stør osstil kvarandre,fell ikkjeso lett,når vi er to,når livetvert tøftog sjøen går høgt,då stør vi osstil kvarandre – Reidun Fjereide Algrøy Val Då du valdeå gjera det gode,tende duein liten flammeav varme i mitt sinn.Livet er…

Kontakt

Postadresse

Blyantstreken
v/ Reidun Algrøy
Buvikvegen 30
5363 Ågotnes

Epost

r-alge@bgnett.no

Telefon

91751537