«Trollspeglar» er i sal

Reidun har no sluttført arbeidet med boka «Trollspeglar». Det er ein roman, der vi følgjer hovedpersonen si reise gjennom livet. Refleksjonar i møte med menneske og situasjoner utgjer tyngda i boka, og lesaren vil kunne kjenne seg att i mange av situasjonane hovedpersonen møter.

Boka er i sal eller kan tingast hos næraste bokhandel.